Pliki do pobrania

TARYFY

Taryfa sprzedaż rezerwowa- obowiązuje od 01.11.2018 r.

OWU sprzedaż rezerwowa

Cennik (Taryfa) dla energii elektrycznej - obowiązuje od 01.12.2018 r.

Taryfa Dystrybucja (PDF) obowiązuje od dnia 01.04.2017 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużeniu taryfy i zmianie stawki jakościowej obowiązująca od dnia 01.05.2018 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużeniu taryfy do dnia 30.06.2019 r.  Wprowadzenie opłaty kogeneracyjnej, obniżenie stawek opłaty przejściowe.

UMOWY

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (PDF)

Wykaz firm, z którymi WM Malta Sp. z o.o. ma zawartą GUD (Generalną Umowę Dystrybucji)

IRiESD


Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karta Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 05.03.2019 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia  dn. 21.12.2018 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 02.01.2019 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia dn. 26.05.2017r.

INNE

Cennik usług pozataryfowych wykonywanych przez WM Malta  Sp. z o.o.  na dodatkowe zlecenie