Obowiązki informacyjne dotyczące działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Sporządzanie informacji odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Obowiązek informacyjny wynikający z art.7 ust. 8l ustawy Prawo Energetyczne
Obowiązek informacyjny wynikający z § 41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami)
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 40 ust. 6 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 r., dotyczący wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego