Oferta sprzedaży Energii elektrycznej

Działając na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną nr OEE/11290/18846/W/OKA/2019/JAd WM MALTA Sp. z o.o oferuje sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych jak i odbiorców podlegających ustawie o zamówieniach publicznych. Od 01.07.2007r. każdy Odbiorca energii elektrycznej ma prawo wyboru sprzedawcy, który zaoferuje mu najdogodniejsze warunki sprzedaży energii elektrycznej. Zespół pracowników WM Malta Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, co pozwala na zaproponowanie kilku modeli zakupu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.


Oferta przeznaczona dla odbiorców końcowych, którzy chcą mieć gwarancję niezmienności ceny
za energię elektryczną. WM Malta Sp. z o.o. przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z bilansowania energii
elektrycznej jak i wahania zużycia energii elektrycznej, wynikające np. z sezonowości zużycia.

Energia Elektryczna cena „docelowa”:
Oferta przeznaczona dla klientów, którzy analizują rynek hurtowy energii elektrycznej, w tym modelu to klient ustala maksymalny poziom ceny energii elektrycznej, jak i moment jej zakupu. WM Malta Sp. z o.o. przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z bilansowania energii elektrycznej, jak i wahania zużycia energii elektrycznej, wynikające z np. sezonowości zużycia.

Energia Elektryczna w transzach:
Oferta przeznaczona dla klientów o nie regularnym i trudnym do określenia zapotrzebowaniu na cały rok z góry. Zakup energii elektrycznej zostanie podzielony na dogodne dla klienta okresy np. kwartały lub miesiące. Zielona Energia Elektryczna:
Oferta skierowana dla klientów dbających o środowisko, mających na względzie ograniczenie emisji CO 2 . Klient otrzymuje certyfi kat pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Energia Elektryczna Firma i Dom:
Oferta skierowana do właścicieli fi rm jak i jej pracowników (Taryfa Pracownicza).


SPECJALNA OFERTA DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI.
Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszymi specjalistami. WM Malta Sp. z o.o. zapewnia przejęcie wszelkich formalności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami