Pliki do pobrania

TARYFY

Taryfa Dystrybucja (PDF) obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Taryfa Dystrybucja (PDF) obowiązuje od dnia 06.09.2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu taryfy z dnia 12.04.2022 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu taryfy z dnia 22.08.2023 r.

Cennik (Taryfa) dla energii elektrycznej – obowiązuje od 01.01.2023 r.

Taryfa sprzedaż rezerwowa – obowiązuje od 01.01.2023 r.

UMOWY DLA SPRZEDAWCÓW ENERGII

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (PDF)

UMOWY DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

Lista sprzedawców rezerwowych.

Sprzedawca z urzędu.

Wzór Umowy sprzedaży kompleksowej.

Wzór załącznika do umowy sprzedaży kompleksowej.

Wzór Umowy sprzedaży rezerwowej.

OWU sprzedaż rezerwowa.

Wykaz firm, z którymi WM Malta Sp. z o.o. ma zawartą GUD (Generalną Umowę Dystrybucji)

IRiESD

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Karta Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 14.03.2023 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  22.03.2022 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 09.03.2021 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji nr 4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 09.12.2020 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 06.08.2020 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji nr 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 02.06.2020 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karta Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 04.02.2020 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karta Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 05.03.2019 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia  dn. 21.12.2018 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 02.01.2019 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia dn. 26.05.2017r.

KODEKSY SIECI

Struktura kodeksów sieci

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

Przyłączanie odbioru (NC DC)

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

INNE

Cennik usług pozataryfowych wykonywanych przez WM Malta  Sp. z o.o.  na dodatkowe zlecenie