Wymagania dla układów pomiarowo rozliczeniowych

Szczegółowe wymagania dotyczące układów pomiarowo rozliczeniowych zawarte są w Części Szczegółowej IRiESD danego OSD.

Wniosek
Właściciel układu pomiarowego składa do OSD wniosek o określenie warunków technicznych w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych  pomiarowych.

Brak kosztów
W przypadku grup taryfowych G i C właścicielem układu pomiarowo–rozliczeniowego jest OSD, więc nie ma żadnych kosztów związanych z dostosowaniem odbiorcy do korzystania z zasady TPA oraz nie ma konieczności występowania z wnioskiem o określenie wymogów układu pomiarowo–rozliczeniowego.

Warunki
OSD w terminie 14 dni roboczych określa warunki dla układu pomiarowo–rozliczeniowego.

Informacja
Właściciel układu pomiarowego przekazuje do OSD informację w zakresie realizacji wydanych warunków technicznych.

Odbiór
OSD dokonuje odbioru w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wydanych warunków technicznych oraz przeprowadza próby układów transmisji danych pomiarowych energii elektrycznej.

WM Malta Sp. z o.o. 
jest w stanie zmodernizować każdy układ pomiarowy i dostosować go do zasad TPA gwarantując atrakcyjne warunki fi nansowania, modernizacji układów pomiarowych. Dla klientów generujących koszty wynikających z energii biernej oferujemy baterie kompensacyjne.