O firmie

WM Malta Sp. z o.o. powstała w 2003r, działa na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną nr OEE/11290/18846/W/OKA/2019/JAd WM MALTA Sp. z o.o., oferuje sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych jak i odbiorców podlegających ustawie o zamówieniach publicznych. Od 01.07.2007r. każdy Odbiorca energii elektrycznej ma prawo wyboru sprzedawcy, który zaoferuje mu najdogodniejsze warunki sprzedaży energii elektrycznej.

WM Malta Sp. z o.o. jest w stanie zmodernizować każdy układ pomiarowy i dostosować go do zasad TPA gwarantując atrakcyjne warunki finansowania, modernizacji układów pomiarowych. Dla klientów generujących koszty wynikających z energii biernej oferujemy baterie kompensacyjne.

Zespół pracowników WM Malta Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, co pozwala na zaproponowanie kilku modeli zakupu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych